Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Màster Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió    

 

Inauguració  Máster 2018-19

 El passat 2 d'octubre a la Sala de Juntes es va realitzar la conferència inaugural del Màster en Comptabilitat, Auditoria i Control de gestió. La conferència va ser impartida per Benigno Prieto, director de l'àrea de la funció financera de KPMG Espanya. Durant la conferèrncia titolada "Els nous reptes del Controller en el Segle XXI" Benigno Prieto va exposar als alumnes del màster quines són les funcions del Controller davant del canvi disruptiu al que s'afronten les empreses i que també afecten a les finances. Dins d'aquest nou entorn la funció de Control de gestión es converteix en un element clau per aportar valor  en l'entorn digital. Aquesta edició ha estat un èxit de matrícula, ja que s'han esgotat les 20 places ofertades. Arranquem!!!  Veure més

   

 La Universitat de Lleida ha signat un conveni de col·laboració amb el  Instituto financiero IFA per realitzar conjuntament programes especialitzats en control de gestió en  Barcelona, que preparin  per a la certificació Chartered controller Analyst ,CCA, que atorga el Global Chartered Controller Institute, GCCI. L'acord és fruit de de la col·laboració que des de fa dos anys mantenen el GCCI i la Facultat de Dret, Economía i Turisme de la UdL dins del Màster  de Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió, únic centre en Catalunya fins ara en oferir formació presencial per l'obtenció de la certificació CCA.    .    .... Veure més

 

 

 

Información general: 

 

El camp de la direcció comptable, auditoria i control de gestió ha experimentat en els darrers anys un creixement important, tant per la implantació a Europa de les Normes Internacionals de Comptabilitat com per la gran quantitat de canvis que es produeixen en el món empresarial. En aquest context, el paper de l'auditor i controller tindrà encara més rellevància i són de les professions més demandades pel mercat.

 

Hi ha tres alternatives per cursar el màster:


1. MODALITAT AUDITORÍA
El Màster Universitari en Comptabilitat, Auditoría i control de gestió està dirigit a persones llicenciades i/o graduades que vulguin desenvolupar les seues competències i coneixements en comptabilitat, auditoria, i control de gestió com a elements fonamentals d’informació sobre empreses i entitats en general. En aquest mòdul es treballa la normativa i els mètodes de treball de l'auditoria dels comptes anuals, així com l'anàlisis de riscos, i el control intern de les empreses. El MACAUD està homologat per l’I nstituto de Contabilidad Cuentas del Ministerio d’Economia y Hacienda (ICAC) i dispensa de la prova de capacitació teórica en el procés d'accés al Registre Oficial d'Auditors de Comptes (ROAC).


2. MODALITAT CONTROLLER
En aquest mòdul s'estudien els principals mètodes per elaborar indicadors rellevants per la direcció de l'empresa en el seu procés de presa de decisions. En aquest mòdul es prepara al estudiant perque es pugui superar amb èxit el tercer nivell de la certificació Chartered Controller  Analyst CCA® que és l'acreditació més prestigiosa dins del control de gestió. LA UDL és el únic centre català acreditat per realitzar la preparació d'aquesta certificació professional en el àmbit del control de gestió. Si voleu més informació sobre aquesta certificació la podeu obtenir a la web del Global Chartered Controller Instiute.

3. MODALITAT AUDITORIA I CONTROLLER

En aquesta modalitat  l'estudiant pot cursar les dos modalitats, Auditoria i Controlling, amb el que pot accedir a les acreditacions d'ICAC i CCA. Aquesta modalitat es pot fer durant un o dos cursos simultaneant les dos modalitats optatives.  Aquest és lùnic màster a nivell estatal que permet accedir en un any a la formació i acreditació en el mòn de l'Auditoria i Controller.

 

Si vols conèixer  més coses i  les avantatges d'estudiar el Màster a la Universitat de LLeida  .... Per què estudiar a LLeida?