Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Màster Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió    

 

El camp de la direcció comptable, auditoria i control de gestió ha experimentat en els darrers anys un creixement important, tant per la implantació a Europa de les Normes Internacionals de Comptabilitat com per la gran quantitat de canvis que es produeixen en el món empresarial. En aquest context, el paper de l'auditor i controller tindrà encara més rellevància i són de les professions més demandades pel mercat.

 

Hi ha tres alternatives per cursar el màster:


1. MODALITAT AUDITORÍA
El Màster Universitari en Comptabilitat, Auditoría i control de gestió està dirigit a persones llicenciades i/o graduades que vulguin desenvolupar les seues competències i coneixements en comptabilitat, auditoria, i control de gestió com a elements fonamentals d’informació sobre empreses i entitats en general. En aquest mòdul es treballa la normativa i els mètodes de treball de l'auditoria dels comptes anuals, així com l'anàlisis de riscos, i el control intern de les empreses. El MACAUD està homologat per l’I nstituto de Contabilidad Cuentas del Ministerio d’Economia y Hacienda (ICAC) i dispensa de la prova de capacitació teórica en el procés d'accés al Registre Oficial d'Auditors de Comptes (ROAC).


2. MODALITAT CONTROLLING (NOVETAT CURS 2016-17)
En aquest mòdul s'estudien els principals mètodes per elaboar indicadors rellevants per la direcció de l'empresa en el seu procés de presa de decisions. En aquest mòdul es prepara al estudiant perque es pugui superar amb èxit el tercer nivell de la certificació Chartered Controller  Analyst CCA® que és l'acreditació més prestigiosa dins del control de gestió. LA UDL és el únic centre català acreditat per realitzar la preparació d'aquesta certificació professional en el àmbit del control de gestió. Si voleu més informació sobre aquesta certificació la podeu obtenir a la web del Global Chartered Controller Instiute.

3. MODALITAT AUDITORIA I CONTROLLING (NOVETAT CURS 2016-17)

En aquesta modalitat  l'estudiant pot cursar les dos modalitats, Auditoria i Controlling, amb el que pot accedir a les acreditacions d'ICAC i CCA. Aquesta modalitat es pot fer durant un o dos cursos simultaneant les dos modalitats optatives.  Aquest és lùnic màster a nivell estatal que permet accedir en un any a la formació i acreditació en el mòn de l'Auditoria i Controlling.