Màster en Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió

Fitxa de la titulació

Nom

Màster Universitari en Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió

Crèdits ECTS

60 CTS

Preu ECTS

46.11 € / crèdit

Any d'inici

2010/2011

Modalitat

Presencial

Idioma d'impartició

Català/Castella (90%). Anglès (10%)

Places

20

Coordinador/a

Contacte
Contacte
Contacte
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Preinscripció i Matrícula 2021/22
Preinscripció i Matrícula 2021/22
Preinscripció i Matrícula 2021/22
Pràctiques
Pràctiques
Pràctiques
Manual del SGIQ del Centre
Manual del SGIQ del Centre
Manual del SGIQ del Centre
Sistema de garantia interna de qualitat
Sistema de garantia interna de qualitat
Sistema de garantia interna de qualitat

Teniu   fins al 30 de Juny per realitzar la inscripció en el Primer termini del  màster.  Si os voleu asseugrar la plaça és recomanable fer-ho durant aquest primer període d'inscripció, j aque en el curs passat es van esgotar les 20 places. Si vols fer el màster tan professionalitzador i de tanta demanda professional en el mercat, que incorpora  un mòdul de business analytics i d'inteligència Artifical  et recomano que ho facis quan abans millor en el  següent enllaç. Si vols conèixer  més coses i  els avantatges d'estudiar el Màster a la Universitat de LLeida clicka  .... Per què estudiar el Màster?

 

 

 

 

 

  El Máster  en Comptabilitat, Auditoria i Control de gestió de la Universitat colabora conjuntament amb PIMEC i GCCI  en la impartició en les  edicions del Curs superior en control de gestió que prepara de manera blended  en superar  la certificació del Chartered Control Analyst  en Barcelona.  El Màster aprofita  l'expertise  adquirits durant aquests anys en l'especialització de controller per assessorar i coordinar els professionals que impartiran docència en el curs. 

 

 El dia  8 d’octubre es va celebrar  a la Sala de Juntes de la Facultat de Dret, Economia i Turisme la conferència d’inauguració del curs acadèmic 2019/2020 del Màster en Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestióde l’FDET. La ponència ha anat a càrrec de Alberto Carreras Candi ha portat per títol “La Evolución de Controller a Business Partner”. Alberto Carreras és senior manager business planning Coca-Cola European Partners. Al llarg de la seva trajectòria professional també ha treballat en firmes del prestigi com Nike en la divisió del FC. Barcelona. Durant la seva intervenció, Carreras ha explicat la evolució del controller com  una figura de condultor de l'empresa.

 

 

El passat dia 14 de Juny es va realitzar la Clausura de la 8ena promoció del Màster en Comptabilitat, Auditoria i Control de gestió.  Des de la Coordinació del màster volem agraïr l'esforç, interès i motivació de tots els estudiants d'aquesta magnífica promoció d'aquest curs, que ha fet que tots els estudiants aprovesin els tres nivells de la certificació del Chartered Control Analyst, i també l'acreditació en Auditoria de l'ICAC.  A més volem agrair especialment la col·laboració del magnífic cos docent, tant de professors de la Universitat de Lleida, com de tots els professionals externs que fan que cada any el màster tingui una major qualtitat. 

 

 

 

 

 

La Universtitat de LLeida a través del Màster en Contabilidad, auditoría y control de gestión ha participat, en el primer Controller forum CCA pymes, organitzat conjuntament  amb  l'Institut financer IFAPIMEC, i el Global Chartered Controller Institute en el que es va presentar la primera edició del Curs Superior de Control de gestió a Barcelona, ​​organitzat entre la Universitat de Lleida, a través del seu centre de formació contínua i l'Institut financer IFA que prepararà per a superar els tres nivells de la certificació CCA en Control de Gestió. Veure més

 

 

 

 

La figura del controller és un els perfils més buscats, per a aquest 2.019 segons Spring Professional, consultora del Grup Adecco, segons ha actualitzat en el seu informe "Els més buscats".  Un dels denominadors comuns dels perfils més demandats durant aquest any  és que siguin estratègics  per als sectors que els reclamen. Segons aquest estudi, cada vegada és més important que aquests nous professionals tinguin un perfil multidisciplinari, amb una gran polivalència, capacitat analítica i orientació a resultats, així com una visió estratègica, pro activitat i adaptació al canvi, necessitats que estan més presents que mai a les empreses a causa del entorn tan canviant en què operen. Per això la figura emergent del controller com coneixedor del negoci i amb un perfil estratègic, econòmic i financer i multidisciplinari, fa que sigui un dels perfils amb creixent demanda.  Veure més

 

  

 Santi Aliaga   professor de control de gestió del Máster de Contabilidad, Auditoría y Control de gestión de la UDL i Controller  del GRUP VALL COMPANYS acaba d'incorporar-se al Consell acadèmic de Global Chartered Controller Institute, GCCI, que és l'entitat a Espanya que estableix un conjunt de estàndars dins  del Control de Gestió, tant d'anàlisis, gestió i planificació, como de tècniques i estratègies per dotar a la figura del Controller de major dimensió, homogeneïtat i transparència en el mercat laboral. Sent la funció del Consell  Acadèmic vetllar per la millora d'aquests estànddars.. Veure més

 

Información general: 

 

El camp de la direcció comptable, auditoria i control de gestió ha experimentat en els darrers anys un creixement important, tant per la implantació a Europa de les Normes Internacionals de Comptabilitat com per la gran quantitat de canvis que es produeixen en el món empresarial. En aquest context, el paper de l'auditor i controller tindrà encara més rellevància i són de les professions més demandades pel mercat.

 

Hi ha tres alternatives per cursar el màster:


1. MODALITAT AUDITORÍA
El Màster Universitari en Comptabilitat, Auditoría i control de gestió està dirigit a persones llicenciades i/o graduades que vulguin desenvolupar les seues competències i coneixements en comptabilitat, auditoria, i control de gestió com a elements fonamentals d’informació sobre empreses i entitats en general. En aquest mòdul es treballa la normativa i els mètodes de treball de l'auditoria dels comptes anuals, així com l'anàlisis de riscos, i el control intern de les empreses. El MACAUD està homologat per l’I nstituto de Contabilidad Cuentas del Ministerio d’Economia y Hacienda (ICAC) i dispensa de la prova de capacitació teórica en el procés d'accés al Registre Oficial d'Auditors de Comptes (ROAC).


2. MODALITAT CONTROLLER
En aquest mòdul s'estudien els principals mètodes per elaborar indicadors rellevants per la direcció de l'empresa en el seu procés de presa de decisions. En aquest mòdul es prepara al estudiant perque es pugui superar amb èxit el tercer nivell de la certificació Chartered Controller  Analyst CCA® que és l'acreditació més prestigiosa dins del control de gestió. LA UDL és el únic centre català acreditat per realitzar la preparació d'aquesta certificació professional en el àmbit del control de gestió. Si voleu més informació sobre aquesta certificació la podeu obtenir a la web del Global Chartered Controller Instiute.

3. MODALITAT AUDITORIA I CONTROLLER

En aquesta modalitat  l'estudiant pot cursar les dos modalitats, Auditoria i Controlling, amb el que pot accedir a les acreditacions d'ICAC i CCA. Aquesta modalitat es pot fer durant un o dos cursos simultaneant les dos modalitats optatives.  Aquest és lùnic màster a nivell estatal que permet accedir en un any a la formació i acreditació en el mòn de l'Auditoria i Controller.

 

Si vols conèixer  més coses i  les avantatges d'estudiar el Màster a la Universitat de LLeida  .... Per què estudiar a LLeida?