Màster en Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió

Pràctiques

Objectius

Les pràctiques acadèmiques externes en el Màster Universitari en Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió són el complement necessari per a la formació professionalitzadora que, a la vegada, proporcionen un valor afegit a aquests estudis. Es realitzen amb la finalitat de millorar l’especialització del seu alumnat en l’àrea comptable-financera i permeten adquirir unes habilitats i destreses que faran capaç a l’alumne de resoldre els problemes de gestió propis del seu àmbit competencial.

Els objectius plantejats són:

  • Promoure l’ocupacionalitat dels alumnes en l’àmbit empresarial o institucional en quin volen desenvolupar el seu futur professional.
  • Permetre als alumnes portar a la pràctica i complementar els coneixements acadèmics adquirits al llarg de la seva formació universitària.
  • Ser un pont d’unió i d’adaptació contínua entre la universitat i el teixit econòmic, dels coneixements adquirits en les aules universitàries i de la realitat empresarial i laboral de la nostra societat.

La possibilitat d’introduir les pràctiques externes en la present titulació reforça el compromís de la Universitat amb l’ocupabilitat dels futurs postgraus, enriquint la formació dels estudiants dels ensenyaments de màster, en un entorn que els proporcionarà, tant a ells com als responsables de la formació, un coneixement més profund al voltant de les competències que necessitaran en el futur.

Informació

Assignatures lligades a les pràctiques
Codi Assignatura Tipus Crèdits ECTS
14271 Pràctiques externes Obligatòria 6

 

Requisits previs: cap

Dossier alumne

Calendari 18-19

Annex 3

Annex 4

Annex 5

Annex 6

Annex 7

Normativa

Normativa de les pràctiques acadèmiques externes de la UdL (Aprovada pel Consell de Govern de 26 de febrer de 2014)

Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios (Publicat al BOE del 30 de juliol de 2014)

Entitats col·laboradores:

Llistat entitats col·laboradores

Formulari dades CV ALUMNES

Formulari ENTITATS COL·LABORADORES