Màster en Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió

Per què estudiar el Màster d'Auditoria i Control de gestió a la UdL?

El màster en Comptabilitat, Auditoria i Control de gestió  de la UdL és una titulació pionera a Espanya i Catalunya, ja que ofereix uns coneixements diferenciats respecte d'altres màsters en Comptabilitat i finances:

 

 

  1. Es tracta d'un màster especialitzat en Comptabilitat, auditoria i control de gestió.   Ofereix un coneixement dinàmic i de màxima actualitat en les especialitzacions de controller i  d’auditoria que són les especialitzacions  més demandades en l’àmbit financer segons el informe  2016 de “Los empleos más buscados de ADDECO”.  El estudiant pot cursar qualsevol de les dos  especialitats professionals , o fer les dos de manera simultània.
  1. El Màster es un Màster oficial acreditat per l’AQU amb  preu públic amb elevats estàndardsde qualitat. Aquesta excel·lència  va ser reconeguda  per la Comissió Europea, (multirank) que  va situar el màster en el lloc 46 del  món i primer d’Espanya  pel  que fa al rànquing de Business Studies Programmes (obtingut a partir  de diversos indicadors com ara (i) la ràtio  estudiant/professorat; (ii) el  nombre  de  professorat  doctor;  (iii)  la  inclusió  de  pràctiques  en  el  currículum;  i  finalment,   (iv) i   l'ensenyament   per   professionals   de   fora dels   departaments   universitaris.

 

 

 

  1. El Màster està homologat per l’Instituto de Contabilidad Cuentas del Ministerio de Economía y Hacienda (ICAC)   i dispensa de la prova de capacitació teòrica en el procés d'accés al Registre Oficial d'Auditors de Comptes (ROAC). El màster és un centre acreditat pel Global Chartered Controller Institute i  prepara a l’estudiant perquè pugui superar amb èxit l’examen de la Certificació Chartered Controller Analyst CCA® que és l'acreditació més prestigiosa a Espanya dins del control de gestió. Durant els cursos 2016/17, el 17/18  i el 18/19 el 100% dels estudiants del Màster que van fer preparar la certificació, van superar els tres nivells de la Certificació, accedint a la titulació de Chartered Controller Analyst CCA®. És l'únic màster a Espanya que ofereix en un únic any  les certificacions en Auditoria i Controller oferint un perfil professional diferenciaador molt demandat avui en dia en el mercat. 

 

 

 

  1. El màster té un model de aprenentatge pràctic i dinàmic, introduint amb caràcter obert, on prenen protagonisme els estudiants, els debats i les experiències reals. Hi ha una combinació de sessions impartides per executius i professionals de primera línia amb grups d’anàlisis i de treball per la resolució de casos pràctics i seminaris.  A més s’introdueix  en el programa mòduls d’Inovació, Business Intelligence, Big data, soft kills, que estant canviant la professió avui en dia en el  nostre àmbit.

 

 

 

 

 

 

 

  1. L’equip de professors el conforma una selecció de professionals amb amplia experiència en l’àrea de direcció i gestió d’organitzacions, auditors, consultors, controllers i  professors d’universitat. A més de la seva formació acadèmica s’ha de destacar la seva dilatada experiència i capacitat pedagògica. Podeu consultar la relació de professors que imparteixen docència en el màster en el apartat de la web de professorat

 

6.  Les pràctiques empresarials  són obligatòries dins del màster, i  ajuden a configurar el curriculum professional del estudiant. Aquestes pràctiques poden ser convalidades si l'estudiant treballa dins de l'ambit professional del màster. Però sino el màster ofereix pràctiques dins dels principals despatxos professionals de LLeida, i també ofereix la possiblitat de fer-les dins del nostre col·laborador Deloitte. També es poden fer pràctiques dins del departament de comptabilitat o de controller de les principals empreses de LLeida, como son las de Grinyo, Vall Conmpanys, Argal, Supsa, Unipreus, Semic, etc... 

 

7.  La taxa d'ocupablitat: El 100% dels estudiants del màster troben feina en el primer any dins del àmbit del màster. La majoria amb un perfil d'auditor o controller de les principals empreses. El màster oferiex una borsa de treball amb les principals empreses d'auditoria i departaments financers i de control de gestió de grans empreses. Els estudiants quan acaban treballan com auditors en empreses d'auditoria  o com a controllers en empreses com Guissona, Vall Companys, Supsa, Rodi, Semic, Teresa Carles, etc... 

 controllerlooking for a job